Gedragsveranderingen bij de oudere kat

De levensverwachting van katten is fors toegenomen, niet alleen dankzij de vooruitgang in de diergeneeskunde maar ook door verbeteringen in de voeding. Helaas komt ouderdom bij katten, net als bij mensen, met gebreken. Als katten ouder worden, kunnen er allerlei gedragsveranderingen optreden die duiden op gezondheidsproblemen. Vaak is een verandering in het gedrag het enige signaal dat er medisch iets niet in orde is. Het is daarom verstandig om het gedrag van de oudere kat goed in de gaten te houden. LeesĀ hierĀ het artikel van mijn en mijn collega gedragstherapeut en dierenarts Nienke Bijvoets over gedragsveranderingen bij de oudere kat.

Loading